правила пользования словарём


правила пользования словарём
1. სიტყვები განლაგებულია ქართული ანბანის რიგით
2. შესატყვის რუსულ სიტყვაბზე აღნიშნულია მახვილის ადგილი
3. ომონიმები წარმოდგენილია ცალკე სიტყვებად და აღნიშნულია ციფრებით; მაგ. მოხდა 1 (снять) და მოხდა 2 (случилось).
4. ლექსიკონში ცალკე სიტყვებად გამოტანილია ზმნის პირიანი ფორმებიც, რომელთაც საწყისი არა აქვთ, ან რომელთა ფუძე და პირიანი ფორმა ძალიან დაშორებულია; მაგ.: აქვს, გადი, დის და მისთ.
5. ლექსიკონში შესულია ტიპიური და გავრცელებული აბრევიატურები და რთული შემოკლებული სახელები, რომელთა მნიშვნელობა გახსნილია ფრჩხილებში ორივე ენაზე.
6. ლექსიკონში შეძლებისამებრ მოცემულია ქართული სიტყვის სტილისტიკური დახასიათება. მაგ., разг.; техн.; спец.; мед. და მისთ.
7. ლექსიკონში ახსნილია ზმნისწინები და თანდებულები მათი ფუნქციების აღნუსხვით (აღ-, გა-,..), აგრეთვე ზოგიერთი სიტყვასაცვლელი და სიტყვასაწარმოებელი აფიქსი (გ-, ვ-, სა; და-, ჩა-...).
8. გრამატიკული დახასიათების დროს: ა) სქესი ნაჩვენებია იმ შემთხვევაში, როდესაც წესის გადახრასთან გვაქვს საქმე; მაგ. რიგი სიტყვების მიმართ, რომელთაც მამრობითსა და მდედრობით სქესში ერთი და იგივე ფორმალური მაჩვენებელი აქვს ("ь"), სქესი ნაჩვენებია (конь, м., печь, ж...); სქესი ნაჩვენებია აგრეთვე იმ შემთხვევაშიც, როდესაც სიტყვა ორივე სქესში იხმარება: მაგ. сирота, м. და ж., დანარჩენ შემთხვევებში, როდესაც რუსულში სიტყვები გარკვეულ წესს ექვემდებარება (თანხმოვანზე დაბოლოებული სახელები მამრობითი სქესისაა, -а, -я-ზე დასრულებული მდედრობითი სქესისაა -о, -е-ზე - საშუალო სქესისაა, -ть, -ться დაბოლოებანი ინფინიტივია და სხვა), გრამატიკული დახასიათება მოცემული არ არის. ბ) ზედსართავი სახელები და მიმღეობათა ფორმები რუსული ექვივალენტებისა მოცემულია სამივე სქესში (ცივი холо́дный, -ая, -ое); გ) რუსული ზმნის ინფინიტივის შესაბამისად მოყვანილია ქართულის სახელზმნა (მასდარი). ამავე დროს იგივე ფორმა მოყვანილია და თარგმნილია როგორც არსებითი სახელი: კითხვა (чита́ть; с. чте́ние; ლაპარაკი говори́ть; с. разгово́р; დ) პრევერბიანი საწყისი თარგმნილია სრული ასპექტით; მაგ., აკენკვა склева́ть, ამწვანება зазелене́ть...
9. ქართულ სიტყვათა მნიშვნელობის თარგმნის დროს ვცდილობდით შეძლებისდაგვარად შეგვერჩია რუსულ ენაზე არსებული მათი ექვივალენტები, შესატყვისები, ხოლო შემდეგ ადგილი დაგვეთმო სინონიმებისათვის გამოყოფილია მძიმით). შემდეგ მიახლოებული მნიშვნელობის სიტყვებისათვის (გამოყოფილია წერტილ-მძიმით) და ბოლოს დაშორებულ მნიშვნელობათა სიტყვებისათვის გამოყოფილია არაბული ციფრებით).

Грузино-русский словарь. 2013.

Смотреть что такое "правила пользования словарём" в других словарях:

 • преамбула — ы; ж. [франц. préambule] Книжн. 1. Вводная часть какого л. законодательного акта, международного договора и т.п. П. договора. П. резолюции. П. Устава Организации Объединённых Наций. 2. Вводная, разъясняющая часть статьи, выступления и т.п.;… …   Энциклопедический словарь

 • преамбула — ы; ж. (франц. preambule); книжн. 1) Вводная часть какого л. законодательного акта, международного договора и т.п. Преа/мбула договора. Преа/мбула резолюции. Преа/мбула Устава Организации Объединённых Наций. 2) Вводная, разъясняющая часть статьи,… …   Словарь многих выражений

 • ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — уч. предмет в школе. Направлен на овладение учащимися лексико грамматич. и произносит, навыками и умениями для получения и передачи необходимой информации при устном или письм. общении. Уч ся приобретают знания о действиях и операциях с языковым… …   Российская педагогическая энциклопедия

 • ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЬ1К — уч. предмет в школе. Направлен на овладение учащимися лексико грамматич. и произносит, навыками и умениями для получения и передачи необходимой информации при устном или письм. общении. Уч ся приобретают знания о действиях и операциях с языковым… …   Российская педагогическая энциклопедия

 • Свободное программное обеспечение — Запрос «Free software» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Свободное программное обеспечение (СПО, англ. free software, также software libre или libre software), свободный софт  программное обеспечение, в отношении… …   Википедия

 • Открытая программа — Свободное программное обеспечение  широкий спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование)[1]… …   Википедия

 • Свободное ПО — Свободное программное обеспечение  широкий спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование)[1]… …   Википедия

 • Свободное сообщество — Свободное программное обеспечение  широкий спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование)[1]… …   Википедия

 • Свободный софт — Свободное программное обеспечение  широкий спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование)[1]… …   Википедия

 • Германская Демократическая Республика — (Deutsche Demokratische Republik)         ГДР (DDR).          Табл. 1. Административное деление (1971)*                  | Округа                                     | Площадь,   | Население,     | Адм. центр                                  |… …   Большая советская энциклопедия

 • Орфоэпия — слово, переводимое как «правильное произношение» (греческое orthós «правильный» и épos «слово»). В О. ставится вопрос об определенном способе произношения слов, к рый для определенной среды и эпохи считается «правильным». В О. утверждается, что… …   Литературная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.